zondag 3 maart 2019

Verkiezingen 2019 - Wat stem je voor een groener Nederland?

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen - voor Provinciale Staten en waterschappen, welteverstaan. Wacht, blijf lezen! Ik weet dat het onderwerp saai klinkt, maar  het een belangrijk moment: ook hierbij kun je je stem laten horen, als je ouder bent dan 18. Laat weten wat jij belangrijk vindt, stem voor een duurzamer Nederland! Of... heb je nooit echt tijd gehad (of genomen!) je er in te verdiepen? Geeft niets, dat heb ik voor je gedaan!

De verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart zijn dé reden dat verschillende politieke partijen weer campagne voeren. De uitslag zou immers een afspiegeling kunnen zijn van de politieke voorkeur van de Nederlandse kiezer op dat moment, en dus een goede "tussentijdse analyse".

Maar daarnaast geldt ook de andere kant: de provinciale staten en waterschappen zijn bestuursorganen, met échte taken. Ándere taken dan de landelijke politiek. Superbelangrijk dus, om ook bij deze verkiezingen je stem te laten horen.


Bron: Pixabay


Provinciale staten
Elke gemeente in Nederland heeft een burgemeester en wethouders. Zij worden gecontroleerd door de gemeenteraad. Zo'n structuur is er ook voor elke provincie. De provinciale staten zijn het controlerende orgaan van de provincie. Ze controleert of het dagelijks bestuur van de provincie haar werk goed uitvoert. De besluiten binnen een provincie gaan over van alles: aanleggen van nieuwe wegen of nieuwe sporen, wijzigingen in OV (bijvoorbeeld het afschaffen van een bushalte) of milieubeheer. Het is dus toch niet zo ver-van-je-bed als het lijkt!

Bovendien kiezen de leden van de Provinciale Staten in mei van dit jaar de leden van de Eerste Kamer - best belangrijk, en vandaar dus ook de lobby van de landelijke politiek. Met alleen de stemmen tijdens de landelijke verkiezingen kom je er niet. En omgekeerd: ook wij hebben 2 kansen om ons te laten horen!
Waterschappen
Nederland kent 21 waterschappen. Waterschappen zijn bestuursorganen die zorg dragen voor de waterhuishouding. Ontzettend belangrijk in een land als Nederland, dat voor 26% onder de zeespiegel ligt, en voor meer dan helft van het land gevoelig is voor overstromingen. Een waterschap zorgt bijvoorbeeld voor onderhoud van dijken en sluizen en gaat over het zuiveren van afvalwater.
Welk waterschap bij jouw postcode hoort kun je hier opzoeken

Maar wat stem je dan?

Vind je het lastig een keuze te maken, omdat het nu een stuk vager lijkt dan bij landelijke verkiezingen? Gelukkig bestaat er ook een kieswijzer voor de provincie!

Net als tijdens de landelijke verkiezingen bevat de kieswijzer pittige stellingen, waarbij je soms misschien niet weet wat je er mee aan moet. Gelukkig heb je nog even de tijd je er in te verdiepen, zodat je op 20 maart een weloverwogen keuze kan maken.
Anders dan bij de landelijke verkiezingen, kan ik hier niet goed aangeven wat groene, duurzame partijen zijn - het hangt echt af van welke milieuthema's je zelf belangrijk vindt.

Woon je in Zuid-Holland? Dan kun je ook het groene kieskompas invullen! Dit laat duidelijk zien hoe groen de verschillende partijen in de provincie Zuid-Holland zijn.

Woon je in Utrecht? Het verkiezingsdebat over belangrijke natuur- en milieuzaken vindt plaats op 4 maart 's avonds in TivoliVredenburg - je kunt je nog aanmelden!

Woon je in Noord-Holland? Het verkiezingsdebat (met aandacht voor groen!) in deze provincie vindt plaats op 13 maart.

Foto: Aurelien Lemasson-Theobald (via Unsplash)


Ben je niet thuis op 20 maart?
Je kunt iemand machtigen om voor jou te stemmen. Op het stembiljet dat je via de post krijgt staat hoe dit moet.

Meer weten?
-
De geschiedenis van de waterschappen is door Arjan Schreuder mooi uiteengezet in het NRC Handelsblad. Meteen ook de juiste plek om te lezen waarom het géén goed idee is waterschappen op te doeken, en het waterbeheer via de landelijke politiek te laten verlopen.

- Uitleg Provinciale Statenverkiezingen van de Rijksoverheid